Lifft Cadair Olwyn

  • Vertical Wheelchair Lift

    Lifft Cadair Olwyn Fertigol

    Mae'r lifft cadair olwyn fertigol wedi'i gynllunio ar gyfer y rhai dan anfantais, sy'n gyfleus i gadeiriau olwyn fynd i fyny ac i lawr y grisiau neu dros y grisiau o fynd i mewn i'r drws. Ar yr un pryd, gellir ei ddefnyddio hefyd fel lifft cartref bach, gan gludo hyd at dri theithiwr a chyrraedd: uchder o 6m.
  • Scissor Type Wheelchair Lift

    Lifft Cadair Olwyn Math Siswrn

    Os nad oes gan eich safle gosod ddigon o le i osod lifft cadair olwyn fertigol, yna'r lifft cadair olwyn math siswrn fydd eich dewis gorau. Mae'n arbennig o addas i'w ddefnyddio mewn lleoedd sydd â safleoedd gosod cyfyngedig. O'i gymharu â'r lifft cadair olwyn fertigol, Y gadair olwyn siswrn