Tabl Lifft Pedwar Siswrn

  • Four Scissor Lift Table

    Tabl Lifft Pedwar Siswrn

    Defnyddir y bwrdd lifft pedwar siswrn yn bennaf i gludo nwyddau o'r llawr cyntaf i'r ail lawr. Achos Mae gan rai cwsmeriaid le cyfyngedig ac nid oes digon o le i osod yr elevydd cludo nwyddau neu'r lifft cargo. Gallwch ddewis y bwrdd lifft pedwar siswrn yn lle'r elevator cludo nwyddau.