Tabl Lifft Siswrn Dwbl

  • Double Scissor Lift Table

    Tabl Lifft Siswrn Dwbl

    Mae'r bwrdd lifft siswrn dwbl yn addas ar gyfer gwaith ar uchder gweithio na ellir ei gyrraedd gan fwrdd lifft siswrn sengl, a gellir ei osod mewn pwll, fel y gellir cadw'r pen bwrdd lifft siswrn yn wastad â'r ddaear ac na fydd yn dod yn rhwystr ar lawr gwlad oherwydd ei uchder ei hun.