Lifft Cadair Olwyn Math Siswrn

  • Scissor Type Wheelchair Lift

    Lifft Cadair Olwyn Math Siswrn

    Os nad oes gan eich safle gosod ddigon o le i osod lifft cadair olwyn fertigol, yna'r lifft cadair olwyn math siswrn fydd eich dewis gorau. Mae'n arbennig o addas i'w ddefnyddio mewn lleoedd sydd â safleoedd gosod cyfyngedig. O'i gymharu â'r lifft cadair olwyn fertigol, Y gadair olwyn siswrn